SWE DEN
Meny
Meny 
Ankring & Linor
Elektronik & Navigation
Inredning & Däcksutrustning
Motor & Tillbehör
Segling & Säkerhet
Vatten & VVS

Integritetspolicy

Datasekretess är mycket viktigt för Hjertmans och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur

dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

 

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Företaget Hjertmans Sweden AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Hjertmans Sweden AB

Marinvägen 1

856 53 Sundsvall

Sverige

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 556791-2810

Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE556791281001

 

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi kommer att behandla alla uppgifter du förser oss med, inbegripet följande kategorier

• Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer

• Orderinformation

• IP-adress

• Vilka varor och erbjudanden du har klickat på

• Shoppinghistorik

• Hur du navigerade och klickade på webbplatsen

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

Onlineköp

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på hjertmans.se genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig

meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar. Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden

gällande produkter. Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online.

 

Automatiserat beslutsfattande

När du ansöker om kredit som betalningsmetod gör vi ett automatiserat beslutsfattande

rörande kreditansökan.

 

Direktmarknadsföring

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden och inbjudningar via e-post och sms. I syfte att optimera din upplevelse av Hjertmans ger vi

dig relevant information, rekommenderar produkter, skickar påminnelser om varor som är kvar i din varukorg och skickar personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på

dina tidigare köp, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till oss.

 

Kundservice

Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig, hantera klagomål och garantiärenden rörande produkter samt teknisk support via e-post, vår chattfunktion,

telefon och sociala medier. Vi kan också kontakta dig om det är något problem med din order.

 

Utveckling och förbättring

Vi använder uppgifterna för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för alla våra kunder. I det syftet analyserar vi inte dina uppgifter på individuell

nivå, utan all behandling sker av pseudonymiserade data. Det innefattar analyser för att göra våra tjänster mer användarvänliga, som exempelvis att anpassa

användargränssnittet för att underlätta informationsflödet eller för att belysa funktioner som ofta används av våra kunder i våra digitala kanaler och för att förbättra IT-systemen

i syfte att öka säkerheten för våra besökare och kunder i allmänhet. Analyserna används också för att utveckla och ständigt förbättra det logistiska flödet av varor genom att

beräkna köp, lager och leveranser liksom vår resurskapacitet ur ett hållbarhetsperspektiv genom att strömlinjeforma inköp och schemaläggning av leveranser.

 

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut. Det innefattar att använda dina personuppgifter för att samla in och

kontrollera bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna.

 

Förebyggande av missbruk och brott

Vi använder dina personuppgifter för att förebygga förlust genom att säkerställa att villkoren och bestämmelserna följs och för att upptäcka och förhindra missbruk av våra

tjänster. Vi använder också dina personuppgifter genom videoövervakning, av säkerhetsskäl, för att kunna följa upp incidenter och för att förebygga och rapportera brott

i våra butiker. Dina personuppgifter används för att förebygga och undersöka missbruk av våra tjänster online, förlust och bedrägerier, genom att analysera köpbeteendet

online.

 

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

När du väljer att handla från vår webbshop ingår du ett avtal, i enlighet med våra köpevillkor, med oss. Detta avtal ger oss rätten att registrera och behandla dina

personuppgifter så länge någon del av avtalet inte är fullgjord av endera parten. Denna tidsrymd kan variera beroende på produkten du köpt. Det faktum att du handlat en

produkt ur vårt sortiment ger oss också ett berättigat intresse att förse dig med information om liknande produkter, produktnyheter, specialerbjudanden etc i form av

direktreklam i framförallt mailformat.

 

Onlineköp – fullgörande av avtal

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Hjertmans ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig (fullgöra ett avtal).

 

Direktmarknadsföring – berättigat intresse och samtycke

Behandling av dina personuppgifter grundar sig på Hjertmans berättigade intresse. Du som valt att tacka ja till vårt nyhetsbrev har därigenom gett oss ditt samtycke till att

registrera och behandla din mailadress. Detta samtycke gäller tills du väljer att tacka nej till ytterligare nyhetsbrev

 

Kundservice – fullgörande av avtal

Behandlingen Av Dina Personuppgifter är baserad på vårt ingångna avtal samt ett berättigat intresse.

 

Utveckling Och Förbättring - berättigat intresse

Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på Hjertmans berättigade intresse.

 

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Hjertmans ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

 

Förebyggande av missbruk och brott - berättigat intresse

Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att förebygga missbruk av våra tjänster bygger på vårt berättigade intresse.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA.

All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje

part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje

part används endast för att:

• Tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig.

• För att webbhandelsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse.

• Lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order.

• Betalningsleverantörer för hantering av din betalning.

 

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla den tjänst som anges ovan samt till mediebyråer och teknikleverantörer för distribution av

fysisk och digital direktmarknadsföring. Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter. Vid överföringar

utanför EES tillämpar Hjertmas avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter för att kunna uppfylla dina rättigheter gentemot oss och i enlighet med bokföringsreglerna i ditt land. Vi anser oss ha detta berättigade intresse så länge du då och då gör ett nytt inköp av oss. Har du inte handlat av oss under en längre tidsperiod har nog ditt intresse svalnat och vi tar bort dina uppgifter efter 5 år.

 

Vilka är dina rättigheter?


Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Hjertmans som skickar dig dina personuppgifter via e-post inom 30 dagar.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

 

Rätt till radering

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Hjertmans med undantag av följande situationer:

• Du har ett pågående ärende med kundservice.

• Du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra

åren

• Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen

i bokföringssyfte.

 

Din rätt att neka till direktmarknadsföring

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa

instruktionerna i varje marknadsföringsutskick. Om du gör det kan inte Hjertmans skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som

bygger på ditt medgivande.

 

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet

Om du anser att Hjertmans behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på info@hjertmans.se alternativ ringa på 060-64 17 00.

 

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Hjertmans behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter: telefonnummer: 08-657 6100

E-post:datainspektionen@datainspektionen.se

 

Uppdateringar

Hjertmans förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera den här policyn. Skapad 2020-10-25

Var vänlig vänta...