Meny
Meny 
Ankring & Linor
Elektronik & Navigation
Inredning & Däcksutrustning
Motor & Tillbehör
Segling & Säkerhet
Vatten & VVS

Epifanes Nautiforte Snövit 750ml

En-komponent siliconiserad lack

Artikelnummer: 4505-525
Leverantörens artikelnummer: 12063
  • En-komponent siliconiserad lack
  • Förtunning Penselförtunning 4505-102
2 st i lager Skickas normalt inom 2-4 arbetsdagar
Epifanes Nautiforte Snövit 750ml
485 kr
2 st i lager Skickas normalt inom 2-4 arbetsdagar
2 st i lager
Lagerindikatorn är endast en prognos. Varans tillgänglighet kan ej garanteras. Kontakta butiken för att säkerställa att varan finns i lager.

Välj annan butik för aktuellt butikssaldo

Epifanes Nautiforte för maritimt bruk. Högblank.
Epifanes Nautiforte är en högblank en-komponent båtlackfärg baserad på en ljusäkta (ej gulnande) silikonmodifierad oljealkyd. Färgen har exceptionell bra flytförmåga och får en extremt hög och långvarig glans. Epifanes  Nautiforte har en smutsavvisande yta och är mycket lätt att hålla ren. Avsedd för alla invändiga och utvändiga ytor över vattenlinjen på glasfiber, stål, aluminium och trä.

Användning
Rekommenderad primer: Multi Marine Primer.
Kan även användas direkt utan primer på en väl rengjord och avslipad gelcoat i bra skick.
För optimal vidhäftning rekommenderas slipning mellan varje lager.
Appliceras med pensel eller roller eller sprutning.
Rekommenderad förtunning: Epifanes Penselförtunning för lack & Färg eller Epifanes Sprutförtunning för lack & färg.
Övermålningsbar efter 18 timmar vid 18ºC.
Täckförmåga: 14m2 per liter

Säkerhetsregler
Undvik att få Nautifortei ögonen eller på huden. Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Skulle du få Nautiforte i ögonen - håll ögonen öppna och skölj med riklig mängd vatten i 15 minuter. Sök läkarhjälp. Kan vara irriterande för huden – använd skyddshandskar och andra lämpliga arbetskläder. Se till att ha god ventilation under arbetet med produkten. Får inte sväljas. Stäng locket noggrant efter varje användning. Undvik öppen eld och värmekällor. Ät, drick eller rök inte under arbetet med produkten. Släng inte produkten eller tomemballaget i naturen, utan destruera dessa på ett lagligt, säkert och miljövänligt sätt.

Farlig vid inandning
Denna produkt kan irritera ögonen, luftvägarna och huden. Om det inte är möjligt med effektiv ventilation skall lämpligt andningsskydd användas. Använd trycklufts- eller friskluftsmask i trånga rum. Använd lämpligt andningsskydd vid sprutmålning.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

 

 

Beskrivning

Var vänlig vänta...