Hjertmans och GDPR

När du handlar av oss, på webben och ibland också i en affär, behöver vi en del uppgifter om dig för
att kunna genomföra köpet till din och vår belåtenhet. Vi måste veta vem du är och var du bor för att
skicka varan rätt. Du betalar kanske med kort och då slår du in ditt kortnummer. Alla dessa uppgifter
som du ger oss kallas för personuppgifter och vår rätt att handa och spara dessa uppgifter regleras i
den nya europeiska lagen som kallas GDPR.

GDPR ställer höga krav på oss som registerhållare. Vi är skyldiga att se till att dina uppgifter alltid är
korrekta och förvaras på ett säkert sätt. Vi ansvarar för dina uppgifter även om dom hanteras av en
tredje part, t.ex. en fraktfirma eller ett kreditinstitut.

GDPR innehåller också många regler om vilka rättigheter du som kund har gentemot oss som samlar
in informationen om dig.
Du kan när som helst begära att få se vilka uppgifter som vi har om dig.
Du kan när som helst begära att bli borttagen ur våra register med några undantag.
Du kan när som helst begära att få ut dina uppgifter digitalt om du vill flytta över dom till någon annan registerhållare.

Vill du fördjupa dig i vår GDPR policy kan du läsa den långa versionen här.