1 329 kr
Webblager Beställningsvara
Lagersaldo i butikDubbelkolla lagersaldo med din butik
 • Bromma: Beställningsvara
 • Göteborg: Beställningsvara
 • Helsingborg: Beställningsvara
 • Karlstad: Beställningsvara
 • Kolding: Beställningsvara
 • Limhamn: Beställningsvara
 • Norrköping: Beställningsvara
 • Stenungsund: Beställningsvara
 • Sundsvall: Beställningsvara
 • Uppsala: Beställningsvara
 • Västerås: Beställningsvara

Produktinformation

MultiMarine Bottenfärg är en tvåkomponent vattenbaserad epoxifärg, som är avsedd för skydd av båtbottnar i glasfiber, både som primer eller som topcoat, den ger en blank och slitstark yta som gör det svårare för beväxning att fästa på och som är enkelt tvättbar för hand eller med borsttvätt. Vid tvätt använd MultiMarine BåtTvätt (art 4586-1) för bästa resultat och minskad återväxt. MultiMarine BottenBehandling, är giftfri och kan användas i alla farvatten, den är tät för vatteninträngning, samtidigt som den är öppen för ångtryck så att skrovet kan ventileras och torka vid landförvaring.

 • Giftfri, kan användas i alla farvatten
 • Diffusionsöppen, släpper ut ångtryck, tät för vatteninträngning
 • Vattenburen, bra för miljö och brukare.
 • Lösningsmedel, inga lösningsmedel som kan tränga in och skada skrovet
 • Blank yta, svårare för beväxning att fästa på, tvättbar,slitstark
 • Hög torrhalt, 53%
 • Hög sträckförmåga, 8m2/kg (10m2/lit)

Förbehandling: Vid behandling av nya /obehandlade ytor skall ytan mattslipas och vara väl rengjord. Vid övermålning av befintlig BottenBehandling eller epoxiprimer skall all löst sittande färg avlägsnas, och ytan mattslipas. All tidigare mjuk bottenfärg och enkomponetsfärg i dåligt skick skall avlägsnas. Hård bottenfärg eller enkomponetsfärg i mycket bra skick kan övermålas,dock rekommenderas att den avlägsnas. Spädning; 10% vatten vid sugande underlag

Applicerging: Med pensel eller roller med kort lugg. Bör appliceras i två skikt. Sörj för god ventilation så att vattnet avgår innan färgen härdar. Vid luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta uppstå. Små mängder, upp till ca. 1 kg, kan man blanda för hand med en rektangulär rörpinne. Större mängder bör blandas med elektrisk lågvarvig borrmaskin med lämplig blandarvinge. Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. Använd skyddshandskar!

Teknisk information
Egenskaper: Genomsläppligt för vatten i ångform. (max 2 skikt)
Densitet: A-komp. 1,05, B-komp. 1,29
Brukstid: 2 timmar
Härdtid: Räkna med ca. 10 timmar härdtid innan nästa strykning. Vänta dock ej längre än högst 24 timmar. Den behandlande ytan uppnår full slitstyrka efter 5-10 dygn. OBS! Lägsta härdningstemp +10°C.
Glansvärde: Ca. 80 blank
Brandfarlighet: Icke brandfarligt.
Material åtgång: 1 kg räcker till ca. 8 m2
Torrhalt: 53% 1 strykning ger ca. 50 my.
Lagringstid: 2 år. Lagras frostfritt.
Kulör: Svart
Förpackning: 4 kg / 3,2 Liter
Blandningsförhållande i vikt: 7 delar färg till 3 delar härdare