2 470 kr 2 590 kr -5 %
Webblager Fåtal i lager
Lagersaldo i butikDubbelkolla lagersaldo med din butik
 • Bromma: Beställningsvara
 • Göteborg: Beställningsvara
 • Helsingborg: Beställningsvara
 • Karlstad: Fåtal i lager
 • Kolding: Beställningsvara
 • Limhamn: Beställningsvara
 • Norrköping: Beställningsvara
 • Stenungsund: Beställningsvara
 • Sundsvall: Beställningsvara
 • Uppsala: Beställningsvara
 • Västerås: Beställningsvara

Produktinformation

Marinbatteri 75Ah AGM Dual Purpose Nordmax. Nordmax AGM Dual Purpose är ett kraftfullt marinbatteri med både start och förbrukarbatteriets egenskaper. Med 700 laddcykler är detta batteri ett bra alternativ för alla båtägare. Batteriet är helt slutet där syran är absorberad i glasfiber mellan blyplattorna. Det innebär att batteriet är vibrationssäkert, tippsäkert samt att vätskenivån aldrig behöver kontrolleras.

Upphöjda batteripoler: 4 st
OBS! skruvanslutningarna är endast till för svagströmsprodukter så som exempelvis en länspump. Ej för laddning av batteriet. Använd med fördel traditionella batteriskor på batteriplintarna för all laddning & förbrukning.

Innehållsförteckning
Bly
Svavelsyra
Kalcium
Tenn

VARNING:
- Brandfarligt
- Frätande
- Hälsofarlig

- Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- Kan orsaka organskador.

Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.