När du skickar e-post till oss på Hjertmans Sweden AB skall du känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande GDPR lagstiftning. Din e-post och dina uppgifter finns kvar hos oss så länge vi behöver dem för att kunna besvara dina frågor eller i övrigt uppfylla dina önskemål. Vi kommer inte att spara din e-postadress för framtida reklamutskick eller efter avslutat ärende. Skulle du tycka att vi är så trevliga och duktiga att du vill bli en del av vår kundkrets och få del av våra erbjudanden kan du gå in på vår hemsida och anmäla dig för vårt nyhetsbrev på www.hjertmans.se.

Vill du ta del av hela vår integritetpolicy gör du det här. Tack för förtroendet.

// When you send an e-mail to Hjertmans Sweden AB, you can be confident that we will handle your personal information in accordance with applicable GDPR legislation. Your email and information will remain with us as long as we need them to answer your questions or otherwise meet your requests. We will not save your email address for future advertising or longer than needed to serve you. Should you think that we are so nice and good that you want to become part of our clientele and get our offers, please visit our website and sign up for our newsletter at www.hjertmans.se.

Would you like to know our entire privacy policy, please click here. Thank you for the trust.

Hjertmans Sweden AB