Att välja bojring och boj och tänka ut hur din båt ska förtöjas är viktigt och ibland kräver det lite extra tankekraft. För längder mindre än 10 meter kan man använda kätting som blir något billigare än mooringlina. För längder på ca 10m och mer rekommenderas mooringlina. Mooringlinan rostar ej, har lång livslängd och man rikserar inte att klämma fingrarna mellan kättinglänkarna. 

För att välja boj behöver du fundera över behovet av lång eller kort ten, tenen är avsedd för att hålla linan till båten när båten inte är förtöjd vid båten. Väger kättingen 15 kilo måste bojen ha minst 15 kilos bärighet.
PVC-bojar är stora och mjuka att köra emot, en hård cellplastboj är mindre och lättare att hantera. 
Tampen till båten ska alltid angöras i den ring som håller kättingen/linan till botten, den översta ringen är till för att hålla linan torr när du inte ligger vid bojen. 

Här följer några rekommendationer:  

Rekommendationer bojring
Vikt bojring - Max båtvikt ca för skyddat läge - Max båtvikt ca för oskyddat läge
25 kg                              0,5 ton                                      0,3 ton
40 kg                              1,0 ton                                      0,5 ton
55 kg                              2,0 ton                                      1,0 ton
70 kg                              5,0 ton                                      2,0 ton

Rekommenderade kättinglängder för bojar och ringar: 
Mot brygga = minst ­vattendjupet x 1,5
På svaj vid djup1-3m = vattendjupet + 2m x 2
På svaj vid djup 3-5m = vattendjupet + 1m x 2
På svaj vid djup 5-10m = vattendjupet x 2

 

Bild som illustrerar montering av Mooring-linan med artikelnummer 5945. Väljer du istället 5945-5 monteras den på ett lite annat vis, mer info om det finns på artikeln.

Filtrering: