Finns det något vackrare än en klassisk, välskött, fernissad träbåt som glänser i solen?

I vårt sortiment av fernissor från Hempel finner du både traditionell fernissa baserad på kinsesisk träolja, snabbtorkande alkydfernissa och uretanlack (matt och blankt) samt tvåkomponents epoxilack. 

Den marina miljön är tuff mot trä, som både är känsligt för nedbrytning av olika organismer som rötsvamp, trämaskar och skaldjur samt absorberar vatten och blir tungt om det inte skyddas. Fernissa både skyddar och framhäver träets vackra yta. 

Underarbetet är alltid viktigt vid målning och det som avgör hur slutresultatet blir. 

Några tips:

Kontrollera gärna träets fukthalt med en fuktmätare före målning. Du bör inte måla om fukthalten är över 13%.

Slipa träet med 80-120 slippapper i 45 graders vinkel mot fiberriktningen för att ge rätt ytprofil. Använd gärna munskydd, då slipdammet kan vara irriterande för luftvägarna.

Rengör träet genom att torka av med Hempels förtunning Thinner 811 längs fiberriktiningen och låt sedan skrovet torka.

Välj färgkvalitet efter underlaget. Läs noga i instruktionen vilket underlag som passar vilken färgtyp, särskilt om du planerar att måla med tvåkomponentsfärg, då denna kan lösa upp en yta som tidigare målats med enkomponentsfärg t ex.

Läs målningsinstruktionen noga. De första lagren ska ofta målas med något förtunnad färg. Använd Hempels förtunning (thinner).

Hempel har närmare 100 års erfarenhet av målningslösningar och levererar ett brett sortiment av färger av högsta kvalitet. Alla produkter uppfyller alla miljöstandarder och 
lagstadgade krav.
Filtrering: