Här finner du vårt stora sortiment av teakolja. Genom att från början regelbundet olja in
teakdäck och teakinredningar bevarar du teakens djupa färg och ger den en skydd mot
smuts, sol och mögelangrepp. Teak som inte oljas in grånar ganska snabbt, får sprickor och
blir svårare att hålla ren, så svartmögel riskerar att få fäste.

Underarbetet är alltid viktigt. Se till att ytan är ren och torr innan du oljar in teaken. Om träet
redan hunnit bli grått och du vill ha teaken guldbrun igen rekommenderar vi att du använder
en rengöringsprodukt för teak. Använd en mjuk borste och skrubba först tvärs mot
fiberriktningen och sedan längs fibrerna. Därefter sköljer du rent med mycket vatten. Om du
behöver ta bort gammal ingrodd olja kan du slipa längs med träfibrerna och sedan tvätta och
spola rent. Använd inte högtryckstvätt, som sliter hårt på teak.

Kontrollera att teaken är helt torr innan du oljar in den, annars kan vatten som stängs in av
oljan orsaka mögel i form av prickar eller fläckar.

Överflödig olja ska torkas bort innan den torkar. Om du oljar in ett nåtat teakdäck är det
viktigt att torka bort överflödig olja från nåten, då nåten riskerar att mjukna om den ligger med
olja på sig en längre tid. Teak som stått utan omvårdnad kan behöva flera inoljningar innan
träet är mättat.

Direkt solljus gör att oljan hinner torka innan den hunnit sugas in i träet. Teakolja kan
användas i 5-35 graders värme men optimalt arbetsväder är en molnig dag med 10-20
graders utomhustemperatur, om du arbetar utomhus.

OBS! Borste eller pensel rengöres väl, trasa skall vattendränkas för att undvika
självantändning vid värme.

Filtrering: