Epoxi ger en vattentät barriär som skyddar mot fuktintrång och plastpest och ger en slät yta för både bättre fart och bränsleekonomi. Lägger du ned lite tid på underarbetet och målar din båt med epoxyfärg får du en yta som verkligen håller.

Hos oss hittar du allt du behöver för att måla eller reparera din båt med epoxy. Primer som grund, filler för reparation av skador och epoxyfärg på toppen ger en hållbar och snygg yta.

För att undvika att vatten tränger in kan man bygga upp en barriär med epoxyprimer. Denna appliceras med rekommenderat antal strykningar vilket bildar en vattentät barriär på skrovet.

Primers kan också användas för att täta underlaget om man är osäker på om befintlig bottenfärg är kompatibel med den nya bottenfärg som man vill applicera. En primer fungerar som både tätning och vidhäftning. Då kan du som båtägare känna dig trygg med att gammal och ny bottenfärg inte reagerar med varandra och börjar att flagna.

Våra produkter från West System är kända för sin höga kvalitet och är lätta att använda. Epoxiplast är transparent men kan färgas.

Generellt har epoxi mycket stor förmåga att häfta vid de flesta material. Detta genom molekylens egna vätande förmåga och därigenom låga ytspänning och att det vid härdningen sker en mycket ringa krympning. Krympningen är endast noterbar genom att plasten sjunker ihop något (ca 2– 2,5 % på rent bindemedel).

Epoxiplast har en mycket hög mekanisk hållfasthet jämfört med övriga härdplaster.