Att föra loggbok är en gammal tradition som vi gärna vill puffa för även för dagens fritidsskeppare,
trots alla moderna navigationshjälpmedel. Gör till en vana att avsätta en stund för att anteckna
vad som hänt under båtfärden. Det hjälper dig att minnas detaljerna om de vackraste hamnarna,
bästa vindstråken, omärkta grynnorna och vilka av dina bästa Farbror Melkerknep som fungerade när utombordaren inte ville starta. Ta med loggboken hem när vintern kommer och bläddra
tillbaka till sommarens bästa stunder.

Dessutom passar en loggbok bra som present, både till båtfolk och varför inte skolelever?

Ordet loggbok kommer ursprungligen från loggen, med vilken man kunde uppskatta avverkad distans. Genom att kombinera distans med styrd kurs kunde man bestämma sin ungefärliga position, i tider då annan positionsbestämning till havs kunde göras endast under goda förhållanden.

På handelsfartyg förs en loggbok på fartyg från 20 ton brutto, på fiskefartyg från 80 ton brutto. Vid
sidan av den egentliga skeppsdagboken förs maskindagbok och ibland andra loggböcker,
såsom loggböcker över radiotrafik, lastning och bunkring.

Anteckningarna i loggboken skall göras av styrman under överseende av befälhavaren, till sjöss i
allmänhet senast vid vaktbyte (uppgifterna kan först införas i en skild "kladd"). Uppgifter får inte
strykas, utan måste vid behov rättas med en skild anteckning. 

Filtrering: