Signalflaggor inom sjöfart är ett sätt att med enkla medel kunna kommunicera mellan fartyg på ett internationellt sätt. I dag används de mest i dekorativt syfte, vid så kallad stor flaggning. Då hissar man samtliga signalflaggor från för till akter via masten.

Filtrering: