Här finner du batteritillbehör som batterilådor, spännband, kabelskor, polplintar, säkringar, batteriväljare och batterivatten. Batterikablar finns på separat sida, skriv in batterikablar i sökrutan.

Kom ihåg att batteriet ska vara åtkomligt placerat och väl fastsatt. Om ett förberett utrymme inte finns i båten löser du det på ett praktiskt sätt med en av våra batterilådor. Syrabeständig låda ska finnas till batteriet om det är risk för läckage. Batteriet får inte vara placerat i samma utrymme som tank eller motor. 

Polerna ska vara rena och fria och batteriet ska ha skyddslock för att undvika kortslutning. En polplintskåpa skyddar på ett bra sätt mot oavsiktlig kortslutning med t.ex. en skiftnyckel.

Tänk på att batterier med en sammanlagd kapacitet över 416 Ah vid 12 V eller 208 vid 24 V ska ha separat ventilation till fria luften. Vid lägre kapacitet bör ventilation finnas. När en elektrisk startmotor utgör enda praktiska möjligheten att starta motorn bör det finnas ett särskilt batteri, som har som huvuduppgift att vara startbatteri. För att hålla isär startbatteri och förbrukningsbatteri men kunna ladda båda med samma generator används ett skiljerelä.

Väl fungerande huvudströmbrytare ska vara placerad så nära batteriet som möjligt. Hela brytaren bör placeras utanför batteri- och motorrummet. Den ska frånskilja alla förbrukare utom gasvarnare, tjuvlarm och automatisk länspump samt installationer som behöver kylas.