Litiumbatteri

Här finner du vårt sortiment av litiumbatterier. De litiumbatterier vi säljer är av typen LiFePO4 (litiumjärnfosfat) och är den typ som normalt används i båtar. Litiumjärnfosfat har hög effekttäthet, mycket bra livslängd och är mer termiskt stabil än andra katodmaterial.

Vad motiverar att välja det dyrare litiumbatteriet framför ett traditionellt blybatteri?

Mindre och lättare. Litiumbatterier är mycket lättare än blybatterier med samma kapacitet. De tar också mindre plats än ett traditionellt batteri med motsvarande kapacitet. Detta beror på att litiumbatterier har högre energitäthet än bly, både när det gäller vikt och volym. Tack vare att de inte innehåller vätska kan de också monteras mycket flexibelt då det inte finns risk för läckage.

Snabbare uppladdning. Litiumbatterier tar emot laddning på ett effektivare sätt och laddas därför snabbare än blybatterier. Du sparar flera timmar vid varje laddningstillfälle.

Längre livslängd. Batteriets livslängd mäts i termer av hur många cykler det kan hantera innan det är förbrukat. Litiumbatterier klarar betydligt fler cykler än blybatterier. Med rätt skötsel och underhåll kan ett litiumbatteri hålla upp till tio år längre än ett traditionellt batteri.

Högre kapacitet. Mindre känsliga än blysyrabatterier för djupurladdning. Litiumbatteriers nominella kapacitet kan utnyttjas praktiskt till 80-90% utan att deras livslängd försämras. Motsvarande siffra för bly är cirka 50%. Detta gör litiumbatterier idealiska som förbrukningsbatterier i miljöer som innehåller mycket eldriven kringutrustning som elektronik, belysning, kylskåp och liknande.

Lättare att underhålla. Ett litiumbatteri har en mycket låg självurladdning jämfört med traditionella batterier. Det kan lagra ström under en längre tid utan att förlora sin laddning och brukar därför inte behöva underhållsladdas vid vinterförvaring (beroende på omgivningens temperatur). Ett litiumjonbatteri behöver inte vara fulladdat. Driftslivslängden förbättras rent av om det är delvis laddat i stället för fulladdat. Detta är en stor fördel med ett litiumjonbatteri jämfört med ett blysyrabatteri.

För en bra batterifunktion och lång livslängd är noggrannheten på laddningsspänningen viktig. Denna regleras med hjälp av en så kallad BMS (Battery Management System). De flesta av våra batterier har inbyggd BMS men för de modeller som saknar den funktionen rekommenderar vi att du köper till BMS eller batterivakt separat.

Man ska komma ihåg att litiumbatterier är känsliga för kyla. Läs tillverkarens rekommendationer för laddning och förvaring. Vet du med dig att du kommer att använda batteriet i extrem kyla ska du välja en modell med integrerad värme. Laddning vid temperaturer under noll grader bör alltid undvikas om tillverkaren inte anger annat.

När du byter från traditionella blybatterier till litiumbatterier är det viktigt att planera installationen noggrant. I många fall behöver även kringliggande system ses över något för att undvika skador på det nya batteriet. Vissa modeller behöver kompletteras med ett startbatteri. Fråga gärna vår butikspersonal om råd!

Filtrering: