Många behöver mer än ett batteri ombord för att strömmen ska räcka till. För att kunna ladda båda batterierna med samma generator på ett säkert sätt behöver man lägga till ett skiljerelä eller en laddningsfördelare för att systemet ska fungera optimalt. 

Ett skiljerelä behövs när man har ett startbatteri och ett förbrukningsbatteri som kopplats ihop för att laddas av samma generator vid gång. Skiljerelät garanterar att startbatteriet inte dras ur helt medan båten ligger stilla med kylskåp, lampor, musikanläggning och liknande igång men tillåter samtidigt att både start- och förbrukningsbatteri laddas och används under gång. Ett skiljerelä brukar kopplas mellan startbatteri och förbrukningsbatteri och fungerar som en strömbrytare som kopplar ur startbatteriet, antingen när tändningsnyckeln är av och batteriet inte laddas av motorn eller när batterispänningen går under en viss nivå. 

En laddningsfördelare gör det möjligt att ladda flera batterier från samma generator utan att batterierna kopplas ihop. Till skillnad från diodbatteriisolatorer har FET (Field Effect Transistor) frånskiljare i stort sett ingen spänningsförlust. När du använder ARGO FET batterifrånskiljare behöver du inte öka utspänningen frän generatorn. Däremot bör du korta kabellängderna så mycket som möjligt och använda kablar med tillräckligt tvärsnitt.

Läs beskrivningarna noga eller fråga gärna vår kunniga butikspersonal innan du väljer produkt!

Filtrering:

Vanliga frågor

Måste man ha ett skiljerelä?
För att start- och förbrukningsbatterierna ska ha maximal livslängd och att säkerställa att startbatteriet inte blir urladdat är det mycket viktigt med ett skiljerelä så att motorn alltid går igång.
Hur kopplar men ett skiljerelä?
Enkelt förklarat så ska skiljereläet monteras mellan plus (+) på startbatteriet och plus (+) på förbrukarbatteriet. Läs noga i genom tillverkarens manualer.
Vad gör ett skiljerelä?
För att skydda startbatteriet så det inte töms när det inte används ska ett skiljerelä kopplas mellan start- och förbrukningsbatterierna. Reläet reglerar så att alla batterier laddas när motorn är igång och bryter då motorn är avstängd.