Här finner du ett stort urval högkvalitativa elkontakter för alla olika behov ombord. I vårt
sortiment har vi en mängd olika marina stickkontakter, skarvsladdar, USB-laddar och
grenkontakter för 12V, så att du kan koppla in all elutrustning du vill ha med ombord. Du
finner även flera olika modeller av kontakter för elmotorn, alla anpassade för marint bruk.

När du behöver landström är det viktigt att ha säkra och robusta kontakter och skarvdon som
tål den tuffa marina miljön. Våra skarvdon och kontakter från Marinco är tillverkade för
extrema förhållanden och håller mycket hög kvalitet.

Vi rekommenderar även den praktiska, robusta kabelväskan från Marinco!

Det är vanligt med elektrisk utrustning ombord på en båt, men el och vatten är alltid en
riskfylld kombination och man bör anstränga sig för att säkerställa elsäkerheten. Att tänka på:

 • Kontrollera regelbundet allt som har med elen ombord att göra, så att allt är i bra
  skick. Åtgärda vid behov. Isolera kablar från metaller. Skruva också regelbundet åt
  anslutningar som kan ha skakat loss från sin korrekt åtdragna position.
 • Slå alltid av huvudströmbrytaren innan du åtgärdar något som har med båtens
  elsystem att göra (inklusive motorn). Om du ska åtgärda något som rör en fristående
  elektrisk apparat, kontrollera att kontakten är utdragen ur eluttaget.
 • Glöm inte brandsläckaren. För en liten båt som är mindre än 10 meter
  rekommenderas minst en brandsläckare på minst 2 kg. För en båt som är över 10
  meter rekommenderas minst två brandsläckare på minst 2 kg var, och du bör placera
  en av brandsläckarna så att den är tillgänglig utifrån. Brandvarnare är givetvis också
  bra att ha, så att man upptäcker bränder på ett så tidigt stadium som möjligt.
 • Om du behöver el för att framföra din båt på ett säkert vis, till exempel för att du är
  van vid att använda ett elektriskt navigationssystem, är det extra viktigt att du alltid
  har extra säkringar ombord. Extra lampor är också att rekommendera.