Lanternor

Regler gällande lanternor:


Allmänt

Lanternor skall vara tända från skymning till gryning i svenskt inre vatten (skärgårdsområden). I övrigt skall lanternorna vara tända från solnedgång till soluppgång (längs kuster och på havet). Båt som endast användes i dagsljus, behöver ej vara utrustad med lanternor. Båt som för eller visar endast ett ljus (t ex ett vitt runt lysande ljus eller en ficklampa) är skyldig att hålla väl ur vägen för annan sjö-trafik i skandinaviska inre vatten.

Roddbåt
För roddbåtar räcker det med en elektrisk lampa med vitt ljus (ficklampa m.m). Denna skall visas i så god tid som möjligt för att undvika kollision.

Motorbåt under 7 m och 7 knop
Motorbåtar under 7 meter som har en max fart på 7 knop får föra ett runtlysande vitt ljus. Ljuset skall synas minst 2 sjömil. Dessa båtar bör dock om möjligt även föra röd/gröna sidolanternor.

Motorbåt under 12 m
Motorbåt under 12 meter skall föra vit topplanterna förut som syns minst 2 sjömil, röd/gröna sidolanternor och vit akterlanterna som syns minst 1 sjömil. (Den vita topplanternan och akterlanternan får även föras i en runt-lysande lanterna med vitt ljus som syns minst 2 sjömil). Topplanterna (samt vit runtlysande lanterna) skall placeras minst 1 meter ovanför sidolanternorna.

Motorbåt 12-20 m
Topplanterna synlig minst 3 sjömil (placerad minst 2,5 m ovan reling och minst 1 m ovan sidolanterna). Sido- samt akterlanternor synliga minst 2 sjömil. De röd/gröna sidoljusen får även föras i en sammansatt lanterna.

Segelbåt under 7 m
Segelbåt under 7 meter som seglar, bör föra sido- och akterlanterna om det är praktiskt möjligt (med tanke på batteriladdning), men det räcker även med en elektrisk lampa med vitt ljus. Sistnämnda ljus måste visas i så god tid som möjligt för att undvika kollision.

Segelbåt under 12 m
Segelbåt under 12 meter som seglar, skall antingen föra sidolanternor* som syns minst 1 sjömil och akterlanterna som syns minst 2 sjömil, eller en sammansatt lanterna i mast-toppen som visar rött/grönt och vitt ljus. Sistnämnda lanterna är mest praktisk vid segling. Den syns bäst och ger en mindre strömförbrukning.
Anmärkning:* Dessa sidolanternor kan antingen föras separat eller i en sammansatt lanterna som placeras i stäven vid förpulpiten.

Segelbåt 12-20 m
Segelbåt mellan 12 och 20 meter som seglar, skall föra samma lanternor som segelbåtar under 12 meter (se ovan), men samtliga lanternor skall synas minst 2 sjömil.

Filtrering:

Vanliga frågor

Vad är lanternor?
Båtens belysning för att synas i mörker kallas lanternor. De finns grön, rött eller vitt sken.
Behöver man lanternor?
Båtar över 7 meter ska ha akterlanterna och sidolanterna och för motorbåt även topplanterna från solnedgång till soluppgång. Mindere båtar får ha en t.ex ficklampa eller tänd lykta med vitt ljus.