AIS - Automatic Identification System

AIS är ett antikollisions- och identifikationssystem som sänder uppgifter om fartyget. Den som har en mottagare kan då se det andra fartygets position, fart, heading, MMSI-nummer med mera. Man skiljer på transponder och mottagare. En transponder sänder information om fartyget och tar även emot andra fartygs information som finns inom dess räckvidd. Transpondern indelas i klass A och B. Klass A används främst inom handelssjöfarten. Fartyg, som är så kallat SOLAS-klassat, måste ha klass A. Klass B används främst av fritidsbåtar och mindre passagerarbåtar. För att en AIS-transponder ska kunna skicka informationen krävs en GPS-antenn samt att den är programmerad med MMSI-nr. Har man inte detta fungerar den bara som en mottagare.

En AIS-transponder skickar och tar emot information över VHF-bandet och de flesta AIS-enheterna som finns på marknaden idag har inbyggd VHF-splitter så man inte behöver en extern VHF-antenn. Viktigt att den nuvarande antennen kan plocka upp AIS-information då den sänder/mottar på en annan frekvens än vad VHFen gör. 

Ett annat användningsområde för AIS är AtoN (Aids to Navigation). Detta är en AIS sändare som är framtagen specifikt för att göra det enklare, och hjälpa till, för sjöfarten, på samma sätt som t.ex. fyrar, ljusbojar och prickar. En AtoN skickar ut sin position och visar t.ex. exakt vart en angöringsboj eller ett vindkraftverk ute i vattnet befinner sig. Läs mer på http://www.trueheading.se/sv/aisaton.
Vi på Hjertmans säljer framförallt AISer från Garmin, Raymarine och TrueHeading men kan ta hem andra på beställning. T.ex. från Comar, Simrad, Lowrance med flera.

Filtrering:

Vanliga frågor

Måste alla båtar ha AIS?
Alla fartyg över 300 bruttoton samt alla passagerarfartyg måste vara utrustade med AIS. Alla båtar får använda systemet och alltfler fritidsbåtar har AIS ombord.
Vilken AIS är bäst?
Hjertmans säljer och rekommenderar framförallt AIS:er från Garmin, Raymarine och TrueHeading.
Vad är en AIS?
Automatic Identification System (AIS) är ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser. Systemet bygger på att varje fartyg regelbundet skickar ut informationen på en digital radiokanal.