Ekolod

Ett bra ekolod kan både vara ett ovärderligt hjälpmedel vid fiske men även vara bra för att se hur botten verkligen ser ut. Är det mycket sten där vi ska ankra eller mest sand? Idag finns det en uppsjö av olika ekolodsgivare och skärmar som kan visa informationen på olika sätt. Det traditionella ekolodet är fortfarande den mest använda ekolodstypen och är ett säkert val både för fiske och för båtliv men det finns även flera olika ekolodstekniker.

 

 

 

CHIRP
Ett ekolod med CHIRP-teknologi skickar ut pulser på flera frekvenser samtidigt. Fiskar och bottenstrukturer syns märkbart tydligare och det blir mindre störningar på skärmen. Oftast finns CHIRP-tekniken som en del av ett traditionellt ekolod men kan också användas som teknik i sidoseende ekolod eller ekolod med fotografliknande bild.

DSI
DSI-tekniken (DownScan Imaging) ger en betydligt skarpare och mer fotografliknande bild av fiskar, stim och bottenstrukturer än ett traditionellt ekolod. Det är mycket lättare att urskilja enskilda fiskar i ett stim eller nära botten än med ett traditionellt ekolod. Samma teknik används för sidoseende ekolod men skillnaden är att det då lodar även åt sidan. Behövs då en skärm med en ekolodsmodul som kan processa denna information.

Olika märkens namn på ekolodstekniker:

  • Garmin: DownVü och SideVü 
  • Raymarine: DownVision och SideVision
  • Lowrance: DownScan och StructureScan
  • Humminbird: DownImaging och SideImaging

Tänk på miljön
Föroreningar med buller - Ekolod hotar tumlare! Marina däggdjur som till exempel tumlare och sälar, lever redan lever i en kraftigt bullerförorenad livsmiljö. Många båtägare sätter på ekolodet av ren rutin samtidigt som man startar motorn eller hissar seglen och låter det sedan vara på.

– En vädjan till båtfolket att värna om tumlare och sälar. Stäng av ekolodet när det inte behövs, säger Mats Amundin, forskare och Senior Advisor på Kolmården. Allra bäst är det om du väljer utrustning som använder frekvenser över 200kHz då tumlarna inte hör dessa (intervju i Fiskejournalen 2016-07-26). 
Filtrering:

Vanliga frågor

Hur mycket kostar ett ekolod?
Ett enklare ekolod kan man få för ca 1500 kr och ett mer avancerat för fritidsbåt mellan 10.000-30.000 kr.
Hur väljer jag rätt ekolod?
Är man nybörjare är det traditionella ekolodet den mest använda ekolodstypen och ett säkert val både för fiske och för båtliv. Viktigt är att göra en analys av ens behov och läsa på mycket innan.
Hur fungerar ett ekolod?
Ekolodet skickar ett ultraljud mot botten eller fiskstimmet som sedan skickar ljudet tillbaka (som eko). Därefter analyserar datorn signalerna och visar den som en bild på din skärm.