En klassisk kikare användbar för sjön har oftast benämningen 7x50 och kallas för porroprismakikare, de är uppbyggda med rätvinkliga prismor förskjutna 90 grader och finns i olika kvaliteter. De bästa kallas för BaK-4 prismor. De kan ge upp till 40% mer ljusinsläpp under dagliga ljusförhållanden. Skymningsfaktor är ett mått på hur en kikare släpper igenom ljus under dåliga ljusförhållanden, den avgörs oftast av kikarens linsdiameter tex 7x50mm, denna storlek tar in mer ljus än kikare med tex. 8x42mm osv. Men fler faktorer spelar in som kvalité beträffande glas och ytbehandling av linser. 
En kikare av högre kvalitet har således oftast bättre skymningsegenskaper. Har man en 7x kikare betyder det att bilden upplevs 7 ggr närmare (inte 7x större), denna förstoring lämpar sig väl ute på sjön eller havet, en kikare med högre tal blir mer skakig och kräver oftast stativ på fast mark .
De flesta kikare har glasögonvänliga gummiögonmusslor som kan vikas bakåt, detta gör att ögat kommer så nära okularlinsen som möjligt. Om man inte viker bak ögonmusslorna tappar man ca 15% av synfältet, så kom ihåg att alltid vika tillbaks ögonmusslorna om du bär glasögon. 
Filtrering: