Magnetkompassen
En magnetkompass bör varje båt ha som inte färdas alldeles utanför hemmabryggan, en plotter med inbyggd kompass är ett bra komplement till magnetkompassen men en plotter fungerar inte när den ligger still utan måste vara i rörelse (1-2knop) för att visa korrekt position och riktning.

Placeringen av kompassen skall vara sådan att den skall befinna sig så långt bort från metallföremål, marinelektronik, riggvajrar, antenner, vindrutetorkare och högtalare som möjligt. Monteringsplats för att undvika störning kan variera mellan 0,5 meter till 1,5 meter från störande föremål.

Tänk i kompasskurser. På kompassen avläser vi enkelt vår stävade kurs. Visar kompassen 135 grader är vi på väg ned mot det nedre högra hörnet i sjökortet, sydost. Visar kompassen 270 grader är vi på väg till sjökortets vänstra sida, väster ut. Norr är alltid uppåt på ett sjökort.
Att ha koll på väderstrecken underlättar navigeringen när vi läser sjökortet.

Vätskan som finns inne i kompasshuset består oftast av kemiskt ren fotogen och fungerar som en förstorningslins och ger magnetkompassen lugna och dämpande rörelser som förbättrar funktionen. Tappar en fritidsbåtkompass vätska är den förbrukad och går oftast inte att återställa.

Sveriges kompassjusterarförbund och dess kompassjusterare kan lämna råd och anvisningar för placering av din magnetkompass. Läs vidare på www.kompassjusterarna.com

Val av kompass
Motorbåtar - Kompass nr 5232-100 men även 5228-5 och 5241-1, 5268 är tänkbara.
Segelbåtar - Efter tycke, smak och behov. Vi rekommenderar en skottmonterad kompass då dessa tål större lutning än en bygelmonterad kompass. 

Filtrering: