Carapax Marine Group utvecklar, tillverkar och säljer utrustning till burfiske- och vattenbruksmarknaden. Carapax är totalleverantör åt det skandinaviska burfisket och tillverkar ett komplett sortiment av burar och tinor för fångst av bl.a. hummer, havskräfta, krabba, torsk och kungskrabba, liksom mjärdar och burar för insjöfiske. 

Filtrering: