Hos oss finner du ljuddämpare för inombordaren, både dieselmotorn och bensinmotorn, i olika modeller och storlekar till konkurrenskraftiga priser. Vi har ljuddämpare i olika storlekar som passar för montering på avgasslang med en innerdiameter av mellan 40mm och 60mm. Avgasslang, slangklämmor och genomföringar för monteringen finns också i vårt sortiment. 

Ljuddämparen blandar avgaserna med kylvattnet på väg bort från motorn och får på så vis ner motorbullret rejält och du kan njuta av naturens ljud och prata med dina medpassagerare ombord i normal samtalston. Både avkopplande för båtens passagerare och hänsynsfullt mot omgivning- en.

Vår rostfria ljuddämpare är godkänd av Veritas och lämpar sig för skottmontering. 

Ljuddämparen ska alltid placeras lägre än avgaskröken för att undvika att vatten sugs tillbaka in i motorn. Läs instruktionen noggrant före montering! 

Filtrering: