Här finner du anoder och zinkringar så att du kan skydda båtens undervattensdelar som drev, axel, propeller och motor mot korrosion.

Hur fungerar en anod? 

De anoder vi säljer här är egentligen så kallade offeranoder. En offeranod är en bit av oädel metall, t ex zink, som fästs på en ädlare metallyta, t ex ett båtskrov av stål, för att skydda denna från korrosion. Offeranoden måste vara av mindre ädel metall än metallytan man skyddar och får absolut inte målas över. Zinken kommer att korrodera sönder i stället för stålskrovet och därmed ”offras”. Korrosionen uppkommer på elektrokemisk väg där olika metaller som har kontakt med varandra kan fungera som ett elektriskt batteri. Metallerna blir som batteriets poler. Då vattnet och saltet förbinder dessa poler fräts den minst ädla metallen upp. Galvaniska element som dessa uppstår ofta runt propeller, axel, drev och motor och kan leda till att dessa förstörs av korrosion om inte offeranoden tar smällen.
Hur ofta behöver jag byta anod?
En anod bör bytas ut när halva anoden har offrats, dvs försvunnit och blivit till vitt pulver. Se gärna till att du har ett par extra på lager. Vi rekommenderar att du byter offeranod varje år när du rustar båten, annars kan det gå snabbt att få propellern eller axeln förstörd. 

Vilket material ska jag välja?

Sötvatten kräver magnesiumanoder, i bräckt vatten används aluminiumanoder och i saltvatten oftast zink. Eftersom zinkanoderna även innehåller kadmium, som är skadligt för människor och djur, så används aluminiumanoderna där det är möjligt även i saltvatten. 

Vad kan gå fel?

Om anoden ser nästan ny ut när den suttit på ett tag så är kontakten fel och den är troligtvis inte integrerad med motorn. Detta kan lösas genom att du putsar lite på ytan där anoden ska sitta, då får den bättre kontakt

Liten kom-ihåg-lista:

• En anod bör bytas ut när halva anoden har offrats – dvs försvunnit
• För att en anod ska skydda så får den ej övermålas
• Offeranod – anoden offrar sig för andra delar på båten
• Lång hållbarhet – anoden håller länge
• Förbrukningsvara – passa på att köpa ett extra – det är bra att ha