Livflottar till alla båtar

Det finns bara en enda anledning att investera i en livflotte – överlevnad. För oceanseglare och andra båtägare som ofta vistas ute på öppet hav, där vädret är hårt och hjälpen kan dröja, är det rent livsavgörande att ha välutrustade livflottar ombord, som går snabbt att embarkera och som isolerar väl mot kyla och vind.  Men även den som primärt fritidsseglar i sjöar och inomskärs gör klokt i att införskaffa en livflotte. Flytvästar skyddar visserligen mot drunkning, men inte mot nedkylning – och hypotermi kan snabbt bli livshotande. Ju tidigare man kommer upp ur vattnet, desto större chans har man att klara sig. Livflottar kan således rädda liv även i mindre insjöar och kustnära områden. På Hjertmans finner du såväl väskflottar som containerflottar och livflotteinfästningar från välrenommerade märken som Plastimo och Viking. Samtliga livflottar från Viking är ISO-certifierade och godkända för kust- alternativt havssegling.

Nödutrustning och ompackning av livflotte

Det du främst behöver tänka på när du ska köpa en livflotte till din båt är att den är anpassad för de förhållanden du normalt seglar i, att den rymmer rätt antal personer och inkluderar adekvat nödutrustning.
Livflottar avsedda för användning ute till havs ska helst innehålla ett nödpack som kan försörja besättningen i mer än ett dygn (ISO I). Livflottar som ska brukas i sjöar och nära kuster bör vara försedda med ett nödpack för upp till 24 timmar (ISO II). Plastimos högkvalitativa livflottar kommer alltid med ett välfyllt utrustningspaket, men XM-modellerna kan behöva kompletteras med bl a nödbloss. En Viking livflotte inkluderar normalt minst ett ISO II nödpack/kustpack. All nödvändig säkerhetsutrustning finns dock att köpa till separat, så du kan alltid utrusta din Plastimo-, XM- eller Viking livflotte med en extra grab-bag beroende på seglatsens omfattning. Kom bara ihåg att såväl det inkluderade nödpacket som livflottens funktion behöver besiktigas med jämna mellanrum via en så kallad ompackning. Ompackning av livflottar bör alltid ske hos ett auktoriserat företag. Vid bruk i skandinaviska vatten måste du lämna in din livflotte för ompackning minst var tredje år. (Vissa europeiska länder har kortare tidsgräns.) Kontakta oss gärna om du behöver råd angående ompackning eller valet av livflotte!

Filtrering: