Allt för riggen - Stort utbud av kvalitetsdetaljer från bl a Seldén, Harken, Plastimo och Rutgerson för trim, montering och underhåll 

Att löpande kontrollera och byta ut riggdetaljer är mycket viktigt då väder och vind sliter hårt på
riggdetaljer som bultar, schacklar och sprintar och saltet i vattnet påskyndar korrosion. Hos oss
finner du alla kvalitetsdetaljer du kan tänkas behöva för att hålla riggen i ordning men även detaljer som spinnakerbommar såväl som rullfock och rodkick.

En teknisk översyn av alla väsentliga delar i riggen måste utföras regelbundet. Genomför en
grundlig besiktning av din rigg varje år eller inför en längre seglats.

• Kontrollera den löpande riggen avseende onormalt slitage på tågvirke, taglingar, splitsar och
brustna wirekardeler. Nöj dig inte med att konstatera eventuellt slitage utan försök ta reda på
varför det uppstått och åtgärda felet.
• Se över schacklar, i synnerhet snabbschacklar avseende sprickbildningar, deformation och att
de låser ordentligt
• Titta efter korrosionskador på rostfria detaljer, dvs. skador som gått på djupet och inte går att
polera bort. Delen måste bytas. Särskilt stor är korrosionsrisken då beslag av syrafast stål monteras på aluminium.
• Lösa beslag. Återmontera med korrekta popnitar/skruvar. Om maskinskruv används skall dessa
isoleras med låsvätska eller vattenfast fett.
• Kardelbrott. Byt wire. Byt även motsvarande vant på ”andra sidan” om det rör sig om tvärskeppsrigg.

NÅGRA TIPS:

En saxpinnes längd ska vara 1,5 x riggbultens diameter och skänklarna ska delas min. 2x10° för
säker låsning. Om de separeras mer är saxpinnen svår att ta loss och återanvända. En saxpinne
ska återanvändas max 10 gånger. Alla saxpinnar och låsringar ska tejpas för att förhindra att kläder, segel och tågvirke fastnar i saxpinnens skänklar.

Kappseglare eller familjeseglare – En Rodkick eller Boomstrut är ett effektivt hjälpmedel som underlättar segelhantering vid revning och hindrar bommen från att falla ner i sittbrunnen eller i
rufftaket. Seldén Rodkick och Bartons Boomstrut finns i flera storlekar. Ännu effektivare blir det
med en Rodkick utrustad med invändig gasfjäder. Då lyfts bommen när kicktaljan släpps och revning och trimning blir enklare.

En rullfock ökar också bekvämligheten för familjeseglaren och fungerar nästan som en extra besättningsmedlem. Våra rullfocksystem från Plastimo monteras på befintligt förstag och förenklar
arbetet för fördäcksgasten betydligt.

Filtrering: