Här finner du ett stort sortiment av marknadens bästa bogpropellrar från bland annat Side-Power, Maxpower och Quick Premium samt bogpropellerrör och annat material för montering. Letar du efter reservdelar och tillbehör till din bogpropeller som fjärrkontroll, anoder, propellrar eller brytpinnar finner du även detta här. Vi för vissa tillbehör även till Sleipners modeller.

En bogpropeller är en propeller som sitter monterad i båtens för, vanligtvis i ett rör som går på tvären genom skrovet. Den ökar manövreringsförmågan väsentligt och gör det lättare att gå in i hamnar och andra trånga passager. Många fartyg och större båtar kommer med bogpropeller från början men det går även bra att montera en bogpropeller i efterhand.

Eftersom skrovet är i vägen får man inte motsvarande vattenflöde som det som framdrivningspropellrarna ger i kölens riktning. Då fören oftast är väldigt smal, är det i regel endast möjligt att låta drivaxeln gå vågrätt parallellt med fartygsbottnen. Rörelsemomentet uppstår i stället av att bogpropellern förflyttar vattenmassor från ena sidan av skrovet till den andra, och därigenom skapar ett undertryck på ena sidan och övertryck på den andra. Propellern sitter i en liten tunnel.

Kom ihåg att när du installerar en bogpropeller behöver du vanligtvis också montera ett nytt batteri speciellt för bogpropellern.
Filtrering: