Här finner du nivåvakter från Seaflo, Johnson, Whale och SPX för att komplettera din manuella länspump. Med en nivåvakt som känner av när länsvattnet stiger respektive sjunker och startar och stoppar pumpen automatiskt kan du släppa alla bekymmer och vara säker på att du alltid har en torr båt, även vid större regnväder. 

Läs produkttexterna för att hitta den modell som passar bäst till din länspump. Seaflo 12v Max 25Amp passar till alla manuella länspumpar upp till 25 ampere.

Kom ihåg att följa tillverkarens monteringsanvisningar, så att nivåvaktens flottör fungerar som det är tänkt.
Filtrering: