Här finner du högkvalitativa slangklämmor för marint bruk som passar alla typer av slangar
ombord i dimensioner från 6 mm till 205 mm.

Vi har slangklämmor som är skräddarsydda för olika funktioner, alla i material anpassade för
den tuffa, marina miljön. Syrafast eller rostfritt är i stort sett ett måste där du använder metall
i marin miljö, eftersom saltet i vattnet även på ostkusten gör att järn rostar mycket fortare än i
normalt fuktig miljö.

Se till att se över alla slangklämmor ombord med jämna mellanrum, då en slang som hoppar
loss kan ge förödande konsekvenser med överhettad motor eller sjunkande båt som följd.

Hur ofta bör du byta slangklämmor?

När du byter slang eller ser en läcka. Ett tips är att alltid placera två slangklämmor efter
varandra, då får du störst säkerhet.

En slangklämma är en fästanordning som används för att fästa en slang på en nippel, ett rör
eller liknande. Den består vanligtvis av ett metallband med ett stansat eller pressat skruvspår
samt en fastmonterad skruv som används för att spänna ihop bandet för att ge en tät
anslutning utan läckage.

Tips: Vi kan rekommendera vår smarta mejsel för att smidigt dra åt eller upp slangklämmor.
Mejselns arm är fjädrande/böjbar vilket gör att du kan komma åt även i besvärliga vinklar.

Vanliga frågor

Hur ofta behöver man byta slangklämmor?
När du byter slang, eller ser en läcka. Kom alltid ihåg att ha 2 spännband mitt emot varandra, då får du största säkerheten.
Vilka storlekar på slangklämmor finns det?
Vi har klämmor som passar alla slangar du har ombord och i vårt sortiment mellan 6 mm upp till 205 mm, våra slangklämmor finns även i olika kvaliteter.
Är slangklämmor rostfria?
Ja, de flesta är rostfria då de används i den marina miljön, därför är det viktigt att de inte rostar.