Vattenfilter till båt

Vi har ett stort urval av vattenfilter till båt. Rent vatten är ett måste på båten, dels om du vill ha ett partikelfilter för partikelfritt kylvatten till motorn eller om du vill ha ett vattenfilter till vattenkranen för att få rent vatten dricksvatten på båten.

Ett fungerande partikelfilter är viktigt eftersom de flesta båtmotorer tar sjö/havsvatten för att kyla motorn. Eftersom det finns sand, alger och en mängd andra partiklar i vattnet vi kör våra båtar på behöver vattnet filtreras innan det kommer in i motorn om man vill förlänga livslängden på sin båtmotor.

Ett vattenfilter för dricksvatten är även det väldigt viktigt när man är ute på båten då det finns många källor såsom smutsiga vattentankar eller dåligt vatten i gästhamnen som kan kontaminera dricksvattnet ni har på båten. Ingen vill väl bli sjuk av dåligt vatten när man är ute på båten?

Filtrering: