Bottenmålning

Att välja bottenfärg beror på båtens skrov/material och i vilka farvatten båten ska framföras i. Generellt är en hård färg att föredra men de kan vara lite sämre mot beväxtning jämfört med en mjuk/polerande färg. En hård färg skyddar endast med bekämpningsmedel men i gengäld kladdar den inget när den är blöt. En mjuk eller polerande färg skyddar även mekaniskt, om en snäcka sätter sig på färgen lossnar lite färg tillsammans med snäckan när man färdas framåt. Har du en aluminumbåt ska du inte måla med en kopparbaserad färg direkt på skrovet. Alla färgleverantörer har instruktionsböcker och enkla planer för hur du ska lyckas med din bottenmålning.

Vad är en bottenfärg?
Bottenfärg är en färg som målas på båtens botten för att förhindra beväxning att sätta sig på ytan. En beväxt båtbotten gör delvis så att båten drar mer bränsle och går långsammare. Denna process kan göras på olika sätt, dels med färger som innehåller olika biocider så som koppar, biocidfria färger som arbetar mer mekaniskt eller med specialutvecklade hjälpmedel där du själv skrapar av botten när behovet är framme. De vanligaste bottenfärgerna finns i 2 typer, hårda och polerande (även kallade mjuka, kritande, fällande). 

Hårda bottenfärger
Hårda bottenfärger är konstruerade så att den skall sitta kvar på båten i alla farter och inte färga av sig. Man ska kunna beröra skrovet utan att få färgpigment på sig vid en simtur runt båten. Denna färg bör slipas lätt innan den övermålas för att den nya färgen ska få fäste. Detta kan göras med antingen ett sandpapper (ca 240 korn) eller med en grovskrubber.

Polerande bottenfärger
Konstruerad så att färgen släpper lite allt eftersom och beväxningen ramlar av. Enkel att måla och kräver inget underhåll. Denna färg behöver oftast bara spolas av från dam och smuts innan den appliceras.

Är din båt målad med något idag och vet du med vad?
Har din båt inte någon bottenfärg men du vill applicera en så ska först en grundfärg målas på botten. Om du redan har en bottenfärg målad på båten och vet med vilken färg samt är nöjd med den så rekommenderar vi att fortsätta måla med den färgen och följa tillverkarens anvisningar om övermålning för att få det bästa resultatet. Det enklaste sättet att ta reda på vilken typ av färg som båten är målad med är att blöta färgen och dra på den med en trasa. Kritar färgen mycket så är det sannolikt en polerande färg. Är det där emot inget som släpper eller ytterst lite så kan vi utgå ifrån att det är en hård bottenfärg. Med åren så byggs skikten upp av gammal bottenfärg och till slut kan man behöva skrapa bort den befintliga färgen för att få det bästa resultatet på nytt.

Kopparoxid, koppartiocionat eller biocidfri
En biocidfri färg betyder att den inte innehåller någon farlig metall och få därför användas i de flesta farvatten. Kopparoxid och koppartiocionat är två metaller som används som det verksamma ämnet i färger med innehållande biocider. Lokala regler och bestämmelser säger vilken typ av färg just du får använda i din båtklubb och kommun. 

Plast-, trä- eller aluminiumbåt?
På plast- och träbåtar kan man måla med i stort sätt alla typer av bottenfärger. Annat är det med aluminiumbåtar. Aluminium är en metall som är känslig för kopparoxid och aluminiumet börjar korrodera när dessa två kommer i kontakt med varandra. Därför är det viktigt att se till att man alltid har en bra och tät grundfärg mellan skrovet och bottenfärgen och använder en biocidfri färg eller en bottenfärg som innehåller koppartiocionat som inte är lika aggressiv mot aluminiumet.

Lagar och regler
En återkommande fråga är vad man får måla med. Denna information går alltid att ta reda på via kommunen eller båtklubben. En del båtklubbar har sina krav och en del andra ha sina beroende på dess förutsättningar. Börja med att ta reda på vilka lagar och regler som du behöver förhålla dig till och välj sedan en bottenfärg som lämpar sig bäst för ditt ändamål.

Bottenmålning
Inför sjösättningen ska man förbereda båten för bottenmålning. Här kommer några tips och råd:
Råd 1
: Gör jobbet rätt och riktigt från början. Om du lägger ner tid på målning EN gång sparar du massor av tid på kommande höstar då du enkelt kan rengöra båten, utan att behöva skrapa snäckor och annan beväxtning. 
Råd 2: Vilken färg ska jag välja? Beror på material och farvatten. Generellt är en hård färg att föredra men de kan vara lite sämre mot beväxtning jämfört med en mjuk/polerande färg. En hård färg skyddar endast med bekämpningsmedel men i gengäld kladdar den inget när den är blöt. En mjuk eller polerande färg skyddar även mekaniskt, om en snäcka sätter sig på färgen lossnar lite färg tillsammans med snäckan när man färdas framåt. Har du en aluminiumbåt ska du inte måla med en kopparbaserad färg direkt på skrovet. 
Råd 3: Epoxibehandla. Ett plastskrov är inte vattentätt. Ett obehandlat skrov suger upp till 5% vatten av båtens vikt under en sommar. Med 100my epoxigrundfärg gör du ditt skrov vattentätt. Du tar även bort risken för att drabbas av osmos (plastpest). 
Råd 4: Planera ditt arbete - alla färgleverantörer har instruktionsböcker och enkla planer för hur du ska lyckas med din bottenmålning. 

Epoxibehandling
Ett plastskrov är inte vattentätt. Ett obehandlat skrov suger upp till 5% vatten av båtens vikt under en sommar. Med 100my epoxigrundfärg gör du ditt skrov vattentätt. Du tar även bort risken för att drabbas av osmos (plastpest).