Vinterförvaring

När båtsäsongen är över är det dags att ta upp båten och förbereda den inför vintern. Båten ska rengöras, motorn ska vinterkonserveras och servas och ska båten stå utomhus ska den täckas. Ordentlig motorvård ger din motor förlängt liv och vinterförberedelserna är särskilt viktiga. Oavsett om du har en inombordare eller utombordare måste du vara noggrann med konserveringen av motorn. Kylsystemet måste dräneras, eventuell glykolblandning kontrolleras och olja i motor, drev/växelhus och backslag ska bytas för att undvika att korroderande syror bildas. Läs servicemanualen noga om vad som gäller för just din motor. Det är smart att lägga lite extra tid på rengöring av båten inför vinterförvaringen, det gör att vårrengöringen kommer att gå mycket snabbare och smidigare.

Om båten ska ligga i under vintern
Ska båten ligga i under vintern är det viktigt att frostskydda ledningar och motor på samma sätt som om båten plockas upp på land. 

Håll isfritt runt båten med Kasco De-Icer! 
Ligger du kvar med båten i vattnet över vintern är Kasco De-Icer en mycket smart lösning. De-Icern placeras nära botten under båten eller bryggan. Propellern trycker sedan upp det varmare bottenvattnet och håller ytan isfri. De-Icern ansluts till en 230V-kabel. 

Håll båten fri från fukt - här ett tips på en billig och enkel metod:
Torrbollen suger effektivt upp all överskottsfukt och motverkar kondens och fukt och minskar risken för mögel, dålig lukt och korrosion. Är varken miljö eller hälsovådlig.