Sjötermer

Sjötermer:
Här är en lista på olika sjötermer som är bra att kunna, flera ord är länkade till våra produktsidor.

A 
Akter båtens bakre parti
Akterut bakåt mot båtens aktre del
B 
Babord båtens vänstra sida sett akterifrån
Babords halsar segling med vinden in från babord
Bidevind segling ca 45 grader mot vindögat
Bi att ligga bi är att hålla så nära vindögat som möjligt med knapp styrfart
Bimini ett solskydd över sittbrunnen
Bleke vindstilla
Block en trissa som leder skot och fall
Bog riktning i förhållande till vinden t.ex. kryssbog
Bomkapell skyddar segel som förvaras på bommen
Bowrider motorbåt där man sitter bekvämt framför vindrutan
Bomtält tältduk som hänger över eller i bommen och täcker sittbrunnen
Buk seglets vingprofil
Byigt sägs om ojämna vindar
Bräcka skota segel åt fel håll
Bära av förhindra att båten kommer i kontakt med och skrapas mot t ex annan båt eller brygga
Bäring riktning
C 
Centerbord  fällbar eller lös köl utan barlast avsedd att minska avdrift
Clamcleat  beslag, ofta av plast, för att snabblåsa tamp
D 
Daycruiser motorbåt för dagsutflykter 
Dejsa driva med vind eller ström bakåt 
Dikt så nära som möjligt 
Dinge jolle 
Dirk lina mellan masttopp och bomnock 
Distansminut 1 852 meter, även kallad nautisk mil motsvarar en knop/timme 
Durk golv i båt 
Dykdalb pålverk av timmer för förtöjning som sticker upp ur vattnet 
Dyvika den propp som brukar sitta i botten på mindre båtar 
E 
Enslinje rak linje som skär minst två punkter 
F 
Fall tamp avsedd att hissa segel med 
Falla styra båten bort från vindögat, (motsatsen är lova)
Fallvinsch
vinsch avsedd att hissa segel med 
Fartvindmotvind som bildas av framfart
Fendrarhängs utanför båten för att förhindra skador
Flaggspelkäpp att fästa flaggan på i aktern (ej en rad sammanfogade signalflaggor)
Flybridgestyrplats ovanför salongen
Flytvästväst med inbyggd flytkraft (se även räddningsväst och seglarväst)
Foldingpropelleren propeller som fäller ihop sig för att minska friktionen vid segling
Focksegel som förs för om masten
Friborddel av skrov ovan förvattenlinjen
Förhalaflytta båt utan hjälp av motor vid t ex kaj
Förpikett mindre utrymme längst fram i båten
G 
Gajarspinnakerskot
Gasten besättningsmedlem som hjälper till ombord
Gennakerspinnakerliknade försegel vars ena horn fästs i bogspröt eller särskild gennakerbom
Genua/genuafockförsegel som når akter om masten
Gippaundanvindsvändning, vända med vinden in från aktern
Giraändra kurs
GPS(Global Positioning System) handhållen eller fast installerad elektronisk navigator
Grinderoftast kraftigare vinsch för skot och fall
Gösstake/Gösliten flaggstång på fördäck för t ex klubbvimpel
H 
Halkipbeslag för att styra tampar
Halsden sida från vilken vinden kommer in exv. styrbords hals
Halv vindvind rakt från sidan, tvärs
Hjärtstockroderaxel
Hornseglets hörn
Häckakter på i första hand båt
K 
Karbinhakehake med fjäderbelastad spärr för öppningen
Kausoftast hjärtformat slitageskydd i splitsat eller sytt tamp- eller vireöga
Kavitationfrätskador som resultat av skillnaden i tryck mellan framsida och baksida på propellerbladet
Ketchtvåmastad segelbåt med bägge masterna för om hjärtstocken
Knapbeslag att lägga fast tamp på
Knopen distansminut per timme
Kontrakurskurs i motsatt riktning
Kovändningokontrollerad gipp
Krabb sjösmå ettriga och täta vågor
Krusmycket små vågor
Kuppastuka propellerns bladkant för bättre prestanda
Kärasegla eller köra nära t ex ett sjömärke eller udde
Kölsvininvändig balk som är fäst ovanpå kölen
L 
Lattaträ- eller platslist som används för att styva upp t ex akterkant på ett segel
LazyJackanordning med tampar eller nät mellan bom och mast att släppa ner storseglet i
Ledvagnpå skena rörligt fäste för t ex skot
Likkant på segel
Lovastyra upp mot vindöga
Lovartden sida varifrån vinden kommer
Lovgirigbåt som gärna själv styr upp mot vinden
motsats till lovart
Länssegla med vinden kan också betyda tömd på vatten
M 
Mantågstaket på relingen av t ex vajer
Mastlikden kant på ett segel som är närmast masten
Mesanmastkortare mast placerad akter om stormast
Mistlurhorn man använder vid dimma
MOBförkortning av Man Over Board (Man över bord)
Mooringnågot i land att förtöja vid
N 
Nockyttersta delen av t ex bom eller brygga
P 
Pistolhakeliten hake som används för att fästa segel utefter förstag
Plattlänssegling med vinden in rakt akterifrån
Pollareförtöjningsknap
Pulpitrelingsräcke längst fram på båt
Pushpitrelingsräcke i aktern
R 
Relingkanten mellan båtens sida och däck
Revaminska segelyta
RIB(Rigid Inflatable Boat = Helt osänkbar båt) Oftast ett hårt skrov med lufttuber som fribord
Riggmast med tillhörande stag och tampar (används också för utombordarinstallation)
Rorkulthandtag monterad på rodret för att styra med
Rorkultsförlängarehandtag monterad på rorkulten
Räddningsvästflytväst med extra flytkraft i kragen. Gör att en medvetslös person vänds rätt.
S 
Saxaskota storsegel och försegel åt var sitt håll vid plattläns
Saxpinneanvänds för att förhindra att en bult eller axel åker ur dess hål
Seglarvästflytväst utan krage
Sextantnavigationsinstrument som mäter solhöjden
Sittbrunnutrymme att vistas i utan att vara under däck
Sjökortsplotterelektroniskt navigationsinstrument innehållande sjökort
Skottamp med vilken seglets riktning mot vinden bestäms
Skota hemdra in ett segel närmare långskeppslinjen
Skotråttafjäderbelastat beslag som t ex skot kan fästas i för att mycket snabbt lossas igen
Skottvägg ombord
Skrotaom vind när den sakta ändrar sig
Skylightdäckslucka med ljusinsläpp
Sköraom segel som trasas sönder
Slippropellerns effektförlust som fås genom att propellerströmmen jämförs med skrovfarten
Släckaatt försiktigt lossa på t ex ett skot
Släppaatt lägga loss en tamp helt
Slag/slåatt vända segelbåt genom vindögat
Slörvinden in snett akterifrån
Smultlugnt vatten
Snörptrimlina för att korta av ett segels lik
Spantbåtens "revben" på vilka bordläggningen som bildar skrovet sitter
Splits/Splejsspeciell sammanflätning av tamp eller vajer för att skarva eller skapa ett öga
Springförtöjning snett för- eller akterut
Stigningden sträcka propellern teoretiskt sett skulle skruva sig fram under ett varv
Stagvändavända segelbåt genom vindögat
Streckenhet från den tiden kompassen delades i 16 delar, motsvarar 22,5 grader
Styrbordbåten höger sida sett akterifrån
Svajförtöjningvid ankare eller boj utan landkontakt
T 
Ta hemdra in
Tajtaatt spänna en lina
Tvärsvinkelrätt mot båtens långskeppslinje
Tågvirkesamlingsnamn för tampar, rep och linor
V/W 
Waypointposition där kursförändring sker vid navigering med hjälp av t ex satelliter
Vindkantringen snabb definitiv förändring av vindriktningen
Vindögatrakt mot vinden
Väjavika av från kurs för att undvika kollision
VHF(Very High Frequency) det tryggaste radiokommunikationshjälpmedlet
Walkaroundmotorbåt med styrpulpet i mitten och fri passage runt om
Windexvindriktningsvisare i masttoppen
Y 
Yawltvåmastad segelbåt med den bakre masten akter om hjärtstocken
Ö 
Ögabenämning på ögla på tamp eller vajer
Överhängdel av skrov som i för- och/eller akter sträcker sig ut över och förbi vattenlinjen