Inför sjösättningen

Innan sjösättning är det viktigt att förbereda sig väl, båten ska tvättas, poleras, vaxas och bottenmålas. Motor, genomföringar, batteri mm måste noggrant kontrolleras. Antingen om man sjösätter själv med trailer eller om den sjösätts med kran är det viktigt att förbereda sig. En vanlig skada som inträffar vid sjösättning är att båten råkar lyftas med ett av lyftslingen runt propelleraxeln eller drevet. Det bästa sättet för att undvika sådana händelser är att man noggrant märker ut med slingmärken var slingen ska placeras vid lyft.

Viktigt att tänka på innan sjösättning:

Kontrollera motorn/drev/propeller
- Provstarta motorn
- Montera motor och annan stöldbegärlig utrustning så nära sjösättningen som möjligt (för att undvika stöld)
- Kontrollera att propellern är ordentligt fastsatt
- Kontrollera att motorbrunnens dräneringshål inte är igensatt eller blockerat
- Kolla propeller, propelleraxel, roder, roderfästen, rorkult, gas-och växelreglage

Kontroll batteri, el och gas
- Kontrollera att batteriet är fulladdat
- Testa el och ankarspel
- Läcktesta gasolanläggning ombord och kontrollera att slangar inte är för gamla
- Kontrollera brandsläckaren
- Byt olja, oljefilter och bränslefilter (om det inte gjorts på hösten)

Kontrollera genomföring, skrov
- Skydda skrovet vid kranlyft: Sätt skydd mellan båten och slingen så skrovet
- Kontrollera genomföringar- Kontrollera att självlänsarna inte är igensatta, att dyvika, logg- och ekolodsgivare är monterade och täta. 
- Ta hand om bockar och vagga. Märk bockar och vagga så du hittar dem efter säsongen. Markera hur båten ska ligga i vaggan i höst

Se över seglen
Kontrollera att seglen är hela och att inga sömmar lossat.
- Se över lattfickor och kardborrband som håller lattorna på plats.

Undersök mast och rigg
- Fetta in vantskruvar.
- Undersök fäste för vajrar och stag i masten.
- Sök efter trasiga kardeler i vant/stag. Skador uppkommer oftast vid ändstycken. Ett tecken på skadade kardeler är rost några centimeter upp längs staget. Ett eventuellt trasigt stag får inte användas.
- Kontrollera löpande rigg/fall i sin helhet, även delar av fall och dirk inne i masten.
- Använd saxpinnar istället för ringar för att fästa stag och vant, eftersom segel kan öppna upp en ring.- Kontrollera funktioner för mastlanterna och eventuell radio/VHF-koppling.
- Se till att det finns kvar skyddande mellanskikt mellan metalldelar av olika slag, exempelvis mellan beslag och maströr.